Om du har husdjur hemma kan du få böter eller fängelse om du inte följer de här lagarna

Om man har husdjur hemma är det viktigt att man känner till vilka lagar och regler som finns för vad man måste göra. Det skiljer sig lite åt beroende på om man har hund eller katt, men generellt sett är de väldigt snarlika.

Skulle man bryta mot de här lagarna finns risken att man får böter på upp till 10 000 kr eller fängelse i upp till 2 år. Därför är det också väldigt viktigt att man känner till lagarna som finns. Ingen vill nämligen riskera att få dryga böter eller hamna i fängelset helt i onödan. Bara för att man inte kände till de lagar som finns.

Det här måste man göra om man har en katt hemma:

1: Du eller någon annan måste se till katten minst 2 gånger varje dag. Unga, sjuka eller skadade katter ska ses till oftare.
2: Katter ska få sitt behov av social kontakt uppfyllt
3: Katter ska inte hållas bundna oavsett om de är inomhus eller utomhus. Det är dock tillåtet att ta med katten ut på en promenad med hjälp av ett koppel.
4: Katter som hålls i rastgårdar, boxar eller andra förvaringsutrymmen ska ha tillgång till miljöberikning (Exempelvis upphöjda liggplatser, möjlighet att klösa och gömställen).
5: Katter får inte hållas i bur utom vid särskilda tillfällen (På utställningar, tävlingar och prov, träning inför tävling och i samband med transport.

Bryter man mot de här lagarna riskerar man att dömas för brott mot djurskyddslagen och kan dömas till dryga böter eller till maximalt 2 års fängelse.

Det här måste du göra om du har en hund hemma:

1: Du eller någon annan måste se till hunden minst 2 gånger varje dag. Unga, sjuka eller skadade hundar ska ses till oftare.
2: Hundar ska få sitt behov av social kontakt uppfyllt.
3: Hundar som hålls inomhus ska regelbundet rastas utomhus och hänsyn ska tas till hundens ålder och hälsotillstånd.
4: Hundar som permanent hålls i rastgårdar ska rastas dagligen på en annan plats.
5: Hundar får inte hållas bundna inomhus. Utomhus får de maximalt hållas bundna i två timmar.
6: Hundar får inte förvaras i bur utom under speciella omständigheter (På tävlingar och prov, utställningar, träning inför tävling, i samband med jakt eller transport).
7: I tabellerna som innehåller måttbestämmelser för hundrast – gårdar och boxar anges hundens storlek som mankhöjd.

Precis som om man inte efterlever reglerna gällande katter, kan man om man bryter mot dessa riskera dryga böter och upp till 2 år i fängelse.

Kände du till de här reglerna sedan tidigare?

❤️ Dela gärna vidare för att sprida kunskapen om vad man måste göra med sina djur vidare! ❤️


Loading...

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*