Se hur många får sitt straff för djurplågeri! Skrämmande!

I fjol utfärdades 93 domar för djurplågeri. Endast tre ledde till fängelse, framgår av tidningen ATL:s granskning.
– Tyvärr är jag inte förvånad. Dessa brott har aldrig prioriterats särskilt högt, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

Tre fängelsedomar, resten villkorliga domar, samhällstjänst, skyddstillsyn eller dagsböter – så blir straffen när djur plågas visar ATL:s genomgång av svenska tingsrätters straffutmätning för djurplågeribrott under år 2015.
– Döms man för djurplågeri så är det ett allvarligt brott där uppsåt finns bakom. Då bör fängelse vara den självklara påföljden!, säger Karina Burlin, styrelseledamot Djurskyddet Sverige.

Villkorligt vanlig påföljd
Domarna gäller i 51 fall hund eller katt. 30 rör kor, grisar, får eller getter och de övriga tolv hästar, fåglar och smådjur, enligt ATL. Flera lantbrukare som vanvårdat djur fick villkorliga domar, skriver tidningen och tar upp ett fall där Länsstyrelsen
”hittade ett 50-tal självdöda nötkreatur, de flesta hade dött av svält och/eller uttorkning. Av de 180 som var vid liv fick 20 avlivas”.

”Enligt Umeå tingsrätt var brottet visserligen mycket allvarligt, men det fanns ”förmildrande omständigheter, främst att XX har varit mycket pressad av familjemedlemmars sjukdom och egen psykisk ohälsa”. Därför dömdes han till villkorlig dom och 240 timmars samhällstjänst, en dom som han har överklagat” uppger ATL.

”Inte förvånad”
De tre fall som ledde till fängelse gällde en 21-åring, som på olika sätt slagit ihjäl fler än 20 katter och en man som plågat sin sambos dvärgpudel svårt, samt ytterligare en man som plågat en hund. Längsta straffet blev sex månader för mannen som plågat pudeln.

Vi ber Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt om en kommentar till de få fängelsestraffen, som utdömdes ifjol.
– Tyvärr är jag inte förvånad. Dessa brott har aldrig prioriterats särskilt högt, säger hon.

Djurskyddet Sverige har länge kämpat för att höja straffsatserna för djurplågeribrott och brott mot djurskyddslagen. Ett sätt kan vara att införa brottet ”grovt djurplågeri” och ”grovt brott mot djurskyddslagen”, då skulle maxstraffet kunnat höjas till fyra års fängelse, istället för dagens två.

Så säger lagen om Djurplågeri
Brottsbalken 16 kap 13 §: Om någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, genommisshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätter djur för lidande, dömes för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år.


Loading...

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*